ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ม.1 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ