ประกาศโรงเรียนบ้านหนองอ้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่โพสต์: 1 พ.ย. 2018, 7:48:21

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน

บ้านหนองอ้อ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ