ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูธุรการ

วันที่โพสต์: 13 พ.ย. 2018, 7:37:00

โรงเรียนบ้านหนองอ้อจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7 ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้