เชิญเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์: 21 ก.ค. 2016, 12:23:14

เนื่องด้วย ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านหนองของเชิญผู้คณะครูและผู้ที่สนใจเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต