กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: 7 พ.ค. 2013, 2:54:51

โรงเรียนบ้านหนองอ้อจะทำการเปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษาคม 2559