ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่โพสต์: 15 พ.ย. 2018, 9:08:15

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน แทนอัตราว่าง โดยมีรายละเอียด ตามแนบ